Baskil Sayfasi
 Baskil Ekonomisinin Mevcut Durumu
29 Ekim 2022 EKONOMİSİ 766

Baskil Ekonomisinin Mevcut Durumu

1927 yılı nüfus sayımında 12 bin olan nüfus, 2000’li yıllarda da aynı seyirde devam etmiştir. Sürekli göç vermiş olması nedeniyle dünyadaBaskilli nüfusunun 150 bin olduğu tahmin edilmektedir. Bir yerde yerleşmek için gerekli olan su kaynaklarının varlığı, ticaret kriterlerine bakıldığında ilçede ticaretin zayıf olması göçün sebebi olmuştur.

İlçe ekonomisi; bahçe (Başta kayısı olmak üzere badem, ceviz, dut vb.), bağ, besicilik (küçükbaş ağırlıklı) ve buğday ağırlıklı tarım sektöründen oluşmaktadır. Son yıllarda bu 4B’ye ilçenin yetişmiş önemli değerlerinden Prof. Dr. Yasemin AÇIK tarafından beton (Yaklaşık 500 çalışanı ve 10 bin üzerinde insanın yaşamına değer katan Seza Çimento) yatırımının yapılmış olması Baskil ekonomisinde kalite sürecini başlatmıştır. İlçenin sırada bekleyen fırsat sektörler ise yenilenebilir enerji (güneş), su ürünleri, turizm, lojistik ve orman için odun dışı ürünler üretim potansiyelinin değerlendirilmesi ile yaban hayatıdır.

Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin çok yavaş olduğu ilçede 2004 yılında Şakir Benzeş Kültür Merkezi’nin kurulmuş olması bilgi-bilim toplumu sürecini hızlandırmıştır. Bugün ilçe nüfusuna oranla akademisyen sayısının fazla olması dikkat çekmektedir. Arazi varlığı, su kaynakları, maden varlığı, son yıllarda gittikçe ılımanlaşan iklimi ve zengin genetik kaynakları ile ilçe büyük bir üretim potansiyeline sahiptir. İlçe ekonomisinde en büyük kısıtlayıcı faktör, girişimcilik ruhunun eksikliğidir.

İnsanın doğal ve sosyal dengede sağlıklı yaşamasının mühendisliği için ilçede sosyo-ekonomik koşulların düzeltilmesi, teknolojik yatırımlar yapılması, ekolojisi ve ekonomisi ile ilgili yapılması

5.2 Baskil’in Ekonomik Gelişmesi İçin Potansiyel Oluşturan Doğal Kaynakları

İlçenin dağları; turizm, arıcılık, tıbbi ve aromatik bitkiler ve mera hayvancılığı için fırsat oluşturmaktadır. Ayrıca Baskil, güneş enerjisi üretim potansiyeline de sahiptir.

İlçenin ovaları tarla ürünleri ve meyvecilik için zengin bir arazi potansiyeli barındırmaktadır.

Toprakların suyla buluşturulması üretimde büyük bir artış yapacaktır. Kayısı, dut, üzüm, vişne, kiraz, ceviz, badem vb. için entegre sanayi işletmesi ve gıda sektörü fırsatı bulunmaktadır. İlçenin akarsuları su ürünleri üretimi, enerji üretimi, tarımsal sulama ve su sporları turizmi için zengin bir potansiyel barındırmaktadır.

Su sporları turizmi fırsat oluşturmaktadır. Doğal bitki örtüsü olan meşe, her on yılda kökten kesilmeye veya gençleştirmeye ihtiyacı dikkate alındığında büyük bir gıda boyası, enerji ve kompost gübre sanayisi potansiyeli barındırmaktadır.

Top